Besluit op Woo-verzoek over ruiling van enkele percelen grond in Flevoland

Besluit op een verzoek om informatie over een recente ruiling van enkele percelen grond in Flevoland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over ruiling van enkele percelen grond in Flevoland