Besluit Woo-verzoek geheime akte

Besluit op een verzoek om een gecertificeerd vertrouwelijk geboorte-/overlijdens certificaat met vitale statistieken, ook wel bekend als ‘certified confidential birth/death vital statistics record’ in het Engels. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek geheime akte