Besluit RVO Woo-verzoek diverse rapporten

Besluit op een verzoek om alle voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beschikbare informatie en documentatie over de behandeling van de zaken waarin de rapporten 1657/20/0090 en de rapporten van bevindingen 120653 en 121002 zijn opgemaakt. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit RVO Woo-verzoek diverse rapporten