Besluit Woo-verzoek over term 'moeder' in Verzamelwet BZK

Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het schrappen van de term 'moeder' in de Verzamelwet BZK. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek over term 'moeder' in Verzamelwet BZK