Besluit op Woo-verzoek over behandeling van individuele Woo en WOB-verzoeken afgestemd met DG's, SG's en de Minister

Besluit op een verzoek om informatie over behandeling van individuele Woo- en WOB-verzoeken afgestemd met DG's, SG's en de Minister. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over behandeling van individuele Woo en WOB-verzoeken afgestemd met DG's, SG's en de Minister