Beslisnota bij Kamerbrief over Europese Politieke Gemeenschap en Informele Europese Raad van 5 en 6 oktober 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Europese Politieke Gemeenschap en Informele Europese Raad van 5 en 6 oktober 2023