I De Koning - Rijksjaarverslag 2022

Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk I van de Rijksbegroting.

I De Koning - Rijksjaarverslag 2022