Kamerbrief over het verzoek in het debat over de Begroting van Algemene Zaken en Begroting van de Koning

Minister-president Rutte stuurt de Tweede Kamer rapporten naar aanleiding van het debat over de Begroting van Algemene Zaken en de Begroting van de Koning. Het Tweede Kamerlid Keijzer (BBB) had tijdens dit debat om informatie verzocht die betrekking heeft op het rapport uit 2015 over de begroting van de Koning en de rationale van de belastingvrijdom en de hoogte van de Grondwettelijke uitkering.

Kamerbrief over het verzoek in het debat over de Begroting van Algemene Zaken en Begroting van de Koning

Bijlagen