Memorie van toelichting slotwet Koning 2023

Toelichting op het wetsvoorstel met wijzigingen voor het jaar 2023 in de begrotingsstaat van de Koning (hoofdstuk I van de Rijksbegroting).