Overzicht fte directies Communicatie Rijksoverheid 2023

Sinds 2019 publiceert de Rijksoverheid jaarlijks een overzicht van de aantallen fte’s die op de directies Communicatie van de kerndepartementen werkzaam zijn. Het fte-overzicht bestaat uit vaste medewerkers en medewerkers met een tijdelijk dienstverband van 1 jaar of langer (zoals jaarcontracten, detacheringen, externe inhuur, inhuur via externe communicatiepool). Het betreft de daadwerkelijke bezetting.

Het aantal fte bedraagt in 2023 (peildatum 1 januari) 936,5 fte. Ten opzichte van 2022 is het aantal fte toegenomen met 84,8 fte. Dat is een stijging van ongeveer 10 procent.

Groei van de communicatiefunctie

De toename van het aantal fte ten opzichte van 2022 valt onder andere te verklaren door de toename van het aantal bewindslieden in het kabinet-Rutte IV (29 bewindslieden in kabinet Rutte-IV ten opzichte van 24 bewindslieden in kabinet-Rutte III). Deze toename is zichtbaar bij alle ministeries die ten opzichte van de vorige kabinetsperiode een extra bewindspersoon hebben gekregen. Ook neemt het aantal fte dat zich bezighoudt met communicatie in brede zin al enkele jaren toe. De communicatiediscipline van de Rijksoverheid maakt een grote verandering door. Vanuit de samenleving is een grotere behoefte aan contact en informatie van de Rijksoverheid. De samenleving verwacht dat de Rijksoverheid responsief is en in haar publiekscommunicatie gebruikmaakt van alle beschikbare communicatiemiddelen, zoals sociale media. Daarnaast wil de Rijksoverheid meer tijd nemen voor contact en aanwezig zijn in sectoren, steden en gemeenschappen, omdat dit belangrijk is om tot goede afwegingen, beslissingen en uitvoering te komen. Directies Communicatie ondersteunen in het leggen van contact en het organiseren van bezoeken.

Naast de klassieke taken: woordvoering, communicatieadvies en onderzoek is het vak verder ontwikkeld en meer dan vroeger gericht op het verbinden van de departementen met de samenleving door netwerkcommunicatie, dialoog, stakeholderengagement en crisiscommunicatie. Ook beeld, storytelling, dilemmalogica en het toepassen van gedragskennis spelen een belangrijke rol in de communicatie van de Rijksoverheid. De directies Communicatie ondersteunen ook bij het communicatiever maken van de organisatie. Om de diversiteit in de taken van de directies Communicatie duidelijk te maken is dit overzicht opgesteld. Vragen over specifieke cijfers kunnen aan het betreffende departement worden gesteld.

De inhuur van communicatiecapaciteit en de interne communicatiepool

Binnen de Rijksoverheid is regelmatig behoefte aan tijdelijke inzet van communicatiemedewerkers. Hiervoor beheert Dienst Publiek en Communicatie (DPC) een interne communicatiepool en raamovereenkomsten voor inhuur van communicatiecapaciteit. Er is gekozen voor het opzetten van een interne communicatiepool omdat de kosten van de interne pool lager zijn dan externe inhuur. Bovendien fungeert deze pool als een loopbaan- en ontwikkelinstrument voor de communicatiemedewerkers van de Rijksoverheid. 

Het tijdelijke corona-communicatieteam

Het ministerie van VWS had op 1 januari 2023 nog een tijdelijk team coronacommunicatie. Dit team verzorgt communicatieadvies, publiekscommunicatie (onder andere campagnes) en publieksvoorlichting (onder andere burgervragen en webcare) voor de verschillende coronaonderwerpen. De tijdelijke personele inzet bestaat uit 6 fte langer dan 1 jaar en 7 fte korter dan 1 jaar, dit is een halvering van het aantal ten opzichte van 2022. Om de omvang van de directie Communicatie VWS met andere jaren te kunnen blijven vergelijken is dit tijdelijke team niet in het overzicht opgenomen.