Documenten bij besluit op Woo-verzoek over hersanering voormalige EMK-terrrein Krimpen aan den Ijssel

Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle communicatie die tussen 13 augustus 2022 en 9 mei 2023 (datum indiening verzoek) plaats heeft gevonden tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Dura Vermeer Groep N.V. en/of gelieerde ondernemingen over de (her)sanering van het voormalige EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel.

Documenten bij besluit op Woo-verzoek over hersanering voormalige EMK-terrrein Krimpen aan den Ijssel