Memorie van antwoord Voortduringswet staatsnoodrecht

Regels over het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking en tot wijziging van die wet.

Memorie van antwoord Voortduringswet staatsnoodrecht (PDF | 9 pagina's | 183 kB)