Geannoteerde besluitenlijst rijksministerraad 19 januari 2024

Overzicht van alle besluiten die de rijksministerraad op 19 januari 2024 heeft genomen met een korte toelichting daarop.