Benoeming hoofddirecteur bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Prof. dr. M.K. (Maarten) van Aalst wordt hoofddirecteur en tevens Chief Science Officer bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 februari 2023.

Maarten van Aalst is op dit moment directeur van het International Red Cross Red Crescent Climate Centre. Ook bekleedt hij de Prinses Margrietleerstoel voor het vergroten van de weerbaarheid tegen natuurrampen en klimaatverandering aan de faculteit Geo-informatiewetenschappen en aardobservatie (ITC) van de Universiteit Twente. Hij is Coordinating Lead Author bij het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), lid van de European Scientific Advisory Board on Climate Change en hoofredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Climate Risk Management. Eerder adviseerde hij onder meer de Wereldbank, de OESO, en verschillende VN organisaties over hoe om te gaan met risico’s van een veranderend klimaat.

Maarten van Aalst behaalde een M.Sc. in Astrophysics en een Ph.D. in Atmospheric Science aan de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.