Instelling staatscommissie MDMA

De ministerraad heeft op voorstel van minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de instelling van de Staatscommissie MDMA. Hoogleraar Brigit Toebes wordt voorzitter van de Staatscommissie. De commissie streeft ernaar om het advies over de status van MDMA voor 31 januari 2024 aan het kabinet aan te bieden.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er een Staatscommissie MDMA komt. De Staatscommissie wordt gevraagd de status van XTC (MDMA) in het kader van de volksgezondheid te onderzoeken en advies uit te brengen over de voor- en nadelen van medicinaal gebruik, met inbegrip van een analyse vanuit verschillende disciplines van risico’s voor de gezondheid, preventie en de Europese context en relevante verdragen.

Minister Kuipers: “Het is goed dat gekeken wordt naar de status van MDMA in het kader van de volksgezondheid en naar het medicinale gebruik ervan. Er zijn namelijk goede aanwijzingen dat de inzet van middelen, zoals MDMA, patiënten kan helpen in bepaalde situaties waar regulier aangeboden middelen dat niet kunnen. Recentelijk heb ik hierover ook een signalement van ZonMW ontvangen over therapeutische toepassingen van psychedelica in Nederland. Ik kijk uit naar het advies van de Staatscommissie. Het is een divers samengestelde staatscommissie met expertise op uiteenlopende dossiers zoals de behandeling van psychotrauma’s, ondermijning en verslavingszorg. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat het kabinet en ik van goed advies worden voorzien op dit gebied.’’

Naast Brigit Toebes nemen de volgende leden zitting in de staatscommissie:

  • Prof. dr. W. (Wim) van den Brink
  • Prof. dr. E.W. (Emile) Kolthoff
  • Prof. dr. H.G.J.M. (Eric) Vermetten
  • Drs. M. (Martha) de Jonge
  • Drs. F.M.J. (Femke) Gresnigt