Antwoorden op Kamervragen over Microsoft-datacentrum zonder bouw- en stikstofvergunningen

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over Microsoft-datacentrum zonder bouw- en stikstofvergunningen. Het Tweede Kamerlid Boulakjar (D66) heeft de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over Microsoft-datacentrum zonder bouw- en stikstofvergunningen