Verkiezingen en COVID-19: Bevraging haalbaarheid verkiezingen onder COVID-19 maatregelen

Onderzoek om in kaart te brengen in welke mate gemeenten in staat zijn om de Tweede Kamerverkiezing te organiseren als voorafgaand aan of tijdens deze verkiezing maatregelen van kracht zijn tegen COVID-19.

Verkiezingen en COVID-19: Bevraging haalbaarheid verkiezingen onder COVID-19 maatregelen (PDF | 47 pagina's | 540 kB)