Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

13.605 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
Abonneren op documenten van deze organisatie
 1. Beslisnota bij antwoorden Kamervragen formele Telecomraad 21 mei 2024

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 14-05-2024

 2. Besluit op Woo-verzoek over Alliantie Digitaal Samenleven

  Besluit op een verzoek om informatie over Alliantie Digitaal Samenleven (ADS) van de afgelopen 5 jaar. Het gaat o.a. over de ...

  Woo-besluit | 14-05-2024

 3. Beslisnota bij antwoorden Kamervragen voortgang kabinetsdoelstellingen volkshuisvesting

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 14-05-2024

 4. Kamerbrief over Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2023

  Minister De Jonge (BZK) stuurt het jaarlijkse Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2023 naar de Tweede Kamer. Dit ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 13-05-2024

 5. Antwoorden op Kamervragen over het mogelijk maken van resomeren

  Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het mogelijk maken van resomeren. Het Tweede Kamerlid Meulenkamp (VVD) ...

  Kamerstuk: Kamervragen | 13-05-2024

 6. Antwoorden op vragen over Rijksbrede strategie voor effectieve aanpak van desinformatie

  Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de hernieuwde Rijksbrede strategie effectieve aanpak van desinformatie. De ...

  Kamerstuk: Kamervragen | 13-05-2024

 7. Kamerbrief reactie moties-Beckerman bij wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

  Minister De Jonge (BZK) reageert op 3 moties van het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) die de Tweede Kamer heeft aanvaard. Het gaat ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 13-05-2024

 8. Kamerbrief met reactie op motie Kröger over energielabel-C-verplichting Rijksgebouwen

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer dat hij het eens is met de strekking van de motie en dat hij de Kamer voor de ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 13-05-2024

 9. Kamerbrief over adviesrapport ‘Juridisch vooronderzoek naar enkele toezichts- en handhavingsbepalingen uit de Wet bescherming klokkenluiders’

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer het adviesrapport ‘Juridisch ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 13-05-2024

 10. Kamerbrief over derde tranche Volkshuisvestingsfonds

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over welke gemeenten/regio's een bijdrage uit de derde tranche van het VHF ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 13-05-2024