Aangepaste Crisis- en herstelwet biedt ruimte aan woningbouw

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met een aanpassing van de Crisis- en herstelwet. Hiermee worden procedures versneld en de gebruiksmogelijkheden van de wet verruimd. Daarnaast wordt de reikwijdte van de wet verbreed. Met deze aanpassingen kunnen grote maatschappelijke opgaven, zoals het huidige tekort aan woningen, eenvoudiger worden gerealiseerd. Minister Ollongren: “Dit biedt ons ruimte om, vooruitlopend op de Omgevingswet, te experimenteren met instrumenten uit die wet en nog veel belangrijker, de woningbouwproductie te versnellen.”

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Crisis en Herstelwet

De Crisis- en herstelwet is in 2010 in werking getreden en was gericht op de versnelling van infrastructurele projecten. Hieronder vallen grote bouwprojecten en projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie. Sinds 2014 zijn overheden de experimenteermogelijkheden steeds meer gaan gebruiken om vooruitlopend op de Omgevingswet projecten te realiseren.  Zo is er bijgedragen aan de planvorming van bijna 29.000 woningen en er zijn plannen om nog eens 120.000 woningen te realiseren. Ollongren: “De economische crisis waar deze wet voor is ingevoerd ligt weliswaar achter ons, maar momenteel hebben we te maken met een enorm tekort aan woningen en een langdurige opgave op het gebied van het klimaat. Daarom is het goed dat we, vooruitlopend op de Omgevingswet, met elementen uit deze nieuwe wet mogen experimenteren.” 

Voorbeeldprojecten

Eén van de projecten die met de Crisis- en herstelwet mogelijk wordt gemaakt is het project Amsterdam Haven-Stad, waarmee op termijn tussen de 40.000 en 70.000 extra woningen kunnen worden gerealiseerd. Bij dit project wordt niet zoals gebruikelijk met een vooraf ingediend bestemmingsplan gewerkt, maar met een geleidelijke ontwikkeling van het bestemmingsplan. Daardoor gaat de organische en geleidelijke invulling van dit Amsterdamse havengebied gepaard met veranderingen in de omgeving die niet altijd te voorzien zijn. Om daar flexibel mee om te gaan, kan met een goed monitoringssysteem continue de kwaliteit van de leefomgeving in de gaten worden gehouden.  

Duurzaam bouwen en wonen

De Crisis- en herstelwet biedt ook meer ruimte voor duurzame bouwprojecten. Zo mag in de gemeente Boekel worden afgeweken van het bouwbesluit om de bouw van ecologische woningen mogelijk te maken. Daarnaast is het mogelijk om vergunningsvrij miniwindturbines te bouwen. Met deze maatregel wordt het mogelijk om een ‘ecodorp’ als burgerinitiatief te realiseren en daarmee op lokale schaal duurzaam te voorzien in de levensbehoeften van de bewoners.

Omgevingswet

De Crisis- en herstelwet loopt vooruit op de Omgevingswet, die in januari 2021 ingaat. De Omgevingswet maakt het mogelijk om meer samenhangende afwegingen te maken over bijvoorbeeld natuur, woningbouw, infrastructuur en milieu. Door de Crisis- en Herstelwet is het nu al mogelijk om te experimenteren met elementen uit deze nieuwe wet. In totaal lopen op dit moment 300 van dit soort projecten in 147 gemeenten.