Partijen zetten stap vooruit in ontwikkeling Gnephoek

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft het scenario voor de bouw van 5.500 woningen en natuurontwikkeling in de Gnephoek uitgewerkt tot een Contourenplan. 

Contourenplan zorgt voor stap richting formele besluitvorming

De provincie, het Hoogheemraadschap Rijnland, regio Holland Rijnland en het Ministerie van BZK hebben allemaal hun waardering uitgesproken voor het Contourenplan Gnephoek. Zij zijn van mening dat alle nodige informatie op tafel ligt om een volgende stap te kunnen zetten richting formele besluitvorming. Dat is, gezien de enorme behoefte aan meer betaalbare woningen, van groot belang. De betrokken overheden zijn tevreden over het tempo en de scherpte van het proces, dat begeleid wordt door voormalig Deltacommissaris Wim Kuijken. Zo laat minister Hugo de Jonge weten aan de Kamer.

Minister Hugo de Jonge zegt hierover: ‘’Met dit contourenplan voor de Gnephoek wordt de stap gezet richting formele besluitvorming.  Heel belangrijk vanwege de enorm behoefte aan meer betaalbare woningen. Lof daarbij voor het werk van de gemeente Alphen aan de Rijn en de provincie Zuid-Holland en dank aan Hoogheemraadschap Rijnland. De Gnephoek kan hierdoor ook echt gaan dienen als voorbeeld voor buitenstedelijke gebiedsontwikkeling.’’

Vervolgstappen en overleg in november

De gemeente zal het Contourenplan bespreken met het college en de raad. De betrokken overheden zullen in het komende proces de formele beoordeling geven. De financiële haalbaarheid van het Contourenplan heeft de aandacht van de minister, gezien het belang van de ontwikkeling - zoals genoemd in de motie Terpstra-Koerhuis. Een bijdrage vanuit BZK voor de woningbouw ligt, gezien de voorbeeldfunctie voor het ontwikkelen van integrale woningbouw en gebiedsontwikkeling met inachtneming van water en bodem-sturend, in de rede. 

In november 2023 staat een bestuurlijk overleg gepland om concrete stappen te bespreken. Wim Kuijken blijft als begeleider tot het einde van het jaar betrokken.