Benoeming directeur-generaal Beleid bij Defensie

Koen Davidse wordt de nieuwe directeur-generaal Beleid bij het ministerie van Defensie. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in per 1 november 2023.

Koen Davidse is sinds 2018 bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Daarvoor was hij assistent-VN-secretaris-generaal en plaatsvervangend hoofd van de VN-vredesmissie Minusma in Mali. Eerder vervulde hij onder andere de functies van directeur Multilaterale Instituties en Mensenrechten en directeur Vredesopbouw bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Koen Davidse studeerde Politicologie en Internationale betrekkingen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.