Benoeming plaatsvervangend secretaris-generaal bij Financiën

Gerda Quak wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 november 2023.

G.A.M. (Gerda) Quak RA is sinds 2018 directeur Bedrijfsvoering en tevens plaatsvervangend secretaris-directeur bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Van 2014 tot 2018 vervulde ze de functie van directeur Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van 2009 tot 2013 was ze directeur Informatiemanagement Belastingen bij het ministerie van Financiën. Eerder vervulde zij diverse functies bij de Belastingdienst, de Douane en de FIOD.

Gerda Quak is registeraccountant en ze volgde de Executive Master Informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam tot aan de meesterproef.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.