Benoeming secretaris-generaal ministerie van Buitenlandse Zaken

Drs. A.C.C. (Christiaan) Rebergen wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in de zomer van 2024 in.

Christiaan Rebergen is sinds juni 2018 thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën. Daarvoor was hij directeur-generaal Internationale Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder vervulde hij bij hetzelfde ministerie onder meer de functie van plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Samenwerking en de functie van ambassadeur Publiek Private Samenwerking en Millenniumdoelen. Christiaan Rebergen studeerde Economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.