Benoeming algemeen directeur Auditdienst Rijk

Drs. ing. J.P.M. (Richard) van Hienen RA wordt algemeen directeur Auditdienst Rijk bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 15 april 2024.

Richard van Hienen is sinds 2019 directeur van de Auditdienst UWV. Daarvoor vervulde hij diverse managementfuncties bij verschillende organisaties. Hij was onder andere interim-afdelingshoofd Internal Audit bij het CAK, senior consultant bij interim- en adviesbureau Vanberkel Professionals, afdelingshoofd Interne Audit Dienst bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, leidinggevende van de Accountantsdienst van LNV en agrarisch ondernemer.

Richard van Hienen is Register Accountant en behaalde een Master of Science in Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.