Uitzonderingen verbod op tijdelijke huurcontracten naar beide Kamers

Het aangenomen initiatiefwetsvoorstel Wet vaste huurcontracten regelt dat tijdelijke huurcontracten worden afgeschaft. Dit zorgt voor meer zekerheid voor huurders. Voor specifieke doelgroepen – zoals studenten en urgent woningzoekenden – kan een tijdelijk contract wel uitkomst bieden. Deze uitzonderingen staan in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die vandaag naar beide Kamers wordt gestuurd. Zowel de wet als de AMvB worden naar verwachting op 1 juli 2024 van kracht.

Afschaffing tijdelijk contracten

Sinds 2015 zijn tijdelijk huurcontracten toegestaan. Een tijdelijk huurcontract voor bepaalde tijd eindigt automatisch na de afgesproken periode. De Eerste en Tweede Kamer willen via de initiatiefwet bereiken dat tijdelijke huurcontracten worden afgeschaft. Vaste contracten worden dan weer de norm.

Uitzonderingen tijdelijke contracten voor specifieke doelgroepen

De Tweede Kamer heeft minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om een uitzondering te maken voor doelgroepen waarvoor tijdelijke huurcontracten wel nodig blijven. Dat betekent dat tijdelijke verhuur, voor de duur van twee jaar of korter, in sommige situaties mogelijk blijft.

Groepen voor wie de uitzondering gaat gelden

  1. Studenten
  2. Huurders die in verband met dringende werkzaamheden of renovatie van hun woning tijdelijk elders wonen
  3. Urgent woningzoekenden
  4. Huurders met wie de verhuurder een tweedekanscontract aangaat: huurder waarvan een eerder huurcontract is beëindigd, bijvoorbeeld omdat deze ernstige overlast veroorzaakte
  5. Wezen en nabestaanden
  6. Gescheiden ouders
  7. Huurders die werken op de Waddeneilanden
  8. Vergunninghouders (statushouders) die direct uit een COA-opvanglocatie komen en in afwachting zijn op definitieve huisvesting

Nieuwe wet naar verwachting 1 juli 2024 van kracht

De AMvB  is ter voorhang aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Het doel is dat de Wet vaste huurcontracten en de bijbehorende AMvB op 1 juli 2024 in werking treden.