Instelling Evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de instelling van de Evaluatiecommissie 2024 voor de Rijkswet financieel toezicht (Rft) Curaçao en Sint Maarten en met het verlenen van de adviesopdracht aan deze commissie.

De Rft is ingegaan bij de staatkundige vernieuwing van de voormalige Nederlandse Antillen in 2010. In de Rft zijn begrotingsnormen opgenomen die moeten bijdragen aan gezonde overheidsfinanciën van de landen Curaçao en Sint Maarten.

In de Rft is opgenomen dat er vanaf 2015, om de 3 jaar een Evaluatiecommissie moet worden benoemd. De belangrijkste taak van deze Evaluatiecommissie is om de Rijksministerraad te adviseren over het voorzetten, beperken of beëindigen van het financieel toezicht.

De Evaluatiecommissie bestaat uit 4 onafhankelijke leden. De voorzitter wordt gezamenlijk voorgedragen door de 3 landen en daarnaast draagt elk land 1 lid voor. De evaluatiecommissie start 10 april 2024 en brengt na uiterlijk 3 maanden advies uit aan de Rijksministerraad.