Benoeming commissaris van de Koning in Zuid-Holland

De ministerraad heeft er op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer A.W. (Wouter) Kolff voor te dragen voor benoeming tot commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. De benoeming gaat in op 1 september 2024.

De heer Kolff is 47 jaar en lid van de VVD. Hij is op dit moment burgemeester van de gemeente Dordrecht. Daarvoor was hij tussen 2012 en 2017 burgemeester van de gemeente Veenendaal.

Op dit moment is de heer Jaap Smit (CDA) commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland.