Kamerbrief over jaarbericht 2023 Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU

Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer met het ‘Jaarbericht 2023 Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU’, over het resultaat van de Nederlandse inbreng bij het Hof van Justitie te Luxemburg. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

Kamerbrief over jaarbericht 2023 Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU