Evaluatieprogrammering-bhos-2014-periode-2011-2016

Overzicht van onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Deze programmering voor de periode 2011-2016 is onderdeel van de begroting voor 2014.

Evaluatieprogrammering-bhos-2014-periode-2011-2016 (PDF | 15 pagina's | 154 kB)