Resultaten uitbreiding en versterking postennet (2018-2020)

Het netwerk van ambassades, consulaten-generaal en andere vertegenwoordigingen van Nederland in het buitenland is in de afgelopen kabinetsperiode (2017-2021) met € 51 miljoen versterkt. Deze rapportage geeft een beeld van de resultaten die het postennet extra heeft kunnen behalen met de extra capaciteit. Het gaat dan om de doelstellingen met betrekking tot de thema’s: migratie, veiligheid, economische groeikansen, versterkte inzet in Europa, instabiliteit rond Europa en investeren in perspectief (ontwikkelingssamenwerking).

Resultaten uitbreiding en versterking postennet (2018-2020) (PDF | 20 pagina's | 11,5 MB)