Onderzoeksrapport Evaluatie Subsidieregeling BZ 2006

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) dat inzicht geeft in de de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Subsidieregeling Ministerie Buitenlandse Zaken 2006. Deze regeling bestaat sinds 1 januari 2006 en loopt af op 1 juli 2022. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil de regeling verlengen. 

Onderzoeksrapport Evaluatie Subsidieregeling BZ 2006 (PDF | 45 pagina's | 818 kB)