Eindrapport De Functionaris Informatie Huishouding (kerndepartement)

Het onderzoek heeft als doel om te bepalen hoe de werkzaamheden van de functionaris informatiehuishouding, volgens medewerkers en managers bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, aansluit bij hun wensen voor ondersteuning.