Besluit op Woo-verzoek over artikel 7(TEU) procedure tegen Hongarije

Besluit op een verzoek om informatie over artikel 7(TEU) procedure tegen Hongarije. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over artikel 7(TEU) procedure tegen Hongarije