Besluit op Woo-verzoek over beleidsvorming rondom FMO in Nicaragua

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle interne documenten over de beleidsvorming rondom investeringen en deelnemingen van de Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) in Nicaragua in de periode april 2018 tot en met 28 augustus 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over beleidsvorming rondom FMO in Nicaragua