Beslissing op bezwaar Woo-verzoek interlandelijke adoptie uit Indonesië

Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over interlandelijke adopties vanuit Indonesië in de periode 1973-1984. Het verzoek gaat ook om informatie over de stichting BANND uit de periode 1971/1973-1995. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek interlandelijke adoptie uit Indonesië