Shaping Feminist Foreign Policy Conference 2023

Nederland organiseert op 1 en 2 november 2023 de Shaping Feminist Foreign Policy Conference (SFFP). Dit is een internationale conferentie over feministisch buitenlands beleid. De conferentie maakt onderdeel uit van het feministisch buitenlands beleid van de Nederlandse overheid, waarbij gestreefd wordt naar gelijke rechten en gelijkwaardigheid voor iedereen, overal op de wereld. 

De Shaping Feminist Foreign Policy Conference vindt plaats op 1 en 2 november 2023 in het World Forum in Den Haag. Voorafgaand aan deze conferentie wordt tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) in september in New York een ministerieel evenement georganiseerd over feministisch buitenlands beleid. 

Versterken ambities feministisch buitenlands beleid

Nederland zal meer aandacht besteden aan gelijkheid in algemene zin en gendergelijkheid in het bijzonder, inclusief LHBTIQ+. Daarbij sluit Nederland zich aan bij een aantal pionierslanden die zich internationaal inzetten voor gendergelijkheid, zoals Canada, Chili, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Mexico en Spanje. Om de internationale inspanningen en ambities op het gebied van FBB en gendergelijkheid te versterken, organiseert Nederland dit najaar deze conferentie. 

Verder vormgeven feministisch buitenlands beleid

Het belangrijkste doel van de conferentie is het op de agenda zetten en verder vormgeven van het feministisch buitenlands beleid, zowel in Nederland als wereldwijd. Daarnaast wil de conferentie het netwerk van gelijkgestemde landen en landen met een actief feministisch buitenlands beleid vergroten. Een van de belangrijkste thema’s van de conferentie is het aandacht vragen voor meer financiële steun aan vrouwenrechtenorganisaties en -bewegingen in zowel binnen- als buitenland.

Thema’s

De volgende 4 thema’s staan centraal tijdens de conferentie (net als in het Nederlands feministisch buitenlands beleid): 

1.    Rights. Vrouwen en minderheden moeten zich overal op deter wereld kunnen beroepen op hun universele rechten en vrij zijn van geweld. 
2.    Representation. Vrouwen en minderheden moeten vertegenwoordigd zijn en betekenisvol deelnemen aan politiek-en maatschappelijke besluitvormingsprocessen. 
3.    Resources. Er moeten voldoende middelen zijn om het feministisch buitenlands beleid uit te voeren. Daarnaast is het belangrijk dat vrouwenrechtenorganisaties en -bewegingen wereldwijd financieel gesteund worden.
4.    Reality check. Omdat omstandigheden wereldwijd verschillen en niet iedere aanpakbenadering overal even goed werkt, zal de Nederlandse inzet ook afgestemd moeten zijn op de lokale situatie. Daarnaast betekent de reality check dat beleid, ook tussentijds, wordt gecontroleerd op effectiviteit, en of het de juiste doelgroepen bereikt.

Organisatie

Het is de 2e keer dat de Shaping Feminist Foreign Policy Conference wordt gehouden. Duitsland organiseerde in 2022 de 1e conferentie over dit onderwerp. In 2024 zal Mexico gastland zijn van de 3e editie. Nederland verwacht voor de conferentie in het World Forum zo’n 500 deelnemers vanuit de hele wereld bijeen te brengen, waaronder beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, academici, denktanks, bedrijven, journalisten en anderen die betrokken zijn bij het onderwerp.

Programma

Tijdens de conferentie op 1 en 2 november 2023 zijn veel vooraanstaande sprekers uit binnen- en buitenland aanwezig. Zij delen hun inzichten en ervaringen delen op het gebied van feministisch buitenlands beleid. Deelnemers kunnen plenaire sessies, paneldiscussies en workshops volgen en er zijn volop mogelijkheden om te netwerken. Wie niet naar Den Haag kan komen, kan een deel van de sessies ook online terugkijken via het open YouTube-kanaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bekijk hier het volledige programma van de conferentie.

Doelgroepen en deelname

De conferentie wil belanghebbenden en deskundigen uit het maatschappelijk middenveld, de private sector, de overheid, het bedrijfsleven, intergouvernementele organisaties, de academische wereld en andere betrokkenen, met elkaar in contact brengen. Het evenement biedt een platform om kennis, verhalen en kunstwerken uit te wisselen, discussies over dilemma's en oplossingen te voeren, best practices te delen en mee te denken over concrete vervolgstappen. Deelname aan de conferentie is mogelijk op basis van een persoonlijke uitnodiging.  
Meer informatie over de Shaping Feminist Foreign Policy Conference is te vinden op Government.nl  

Contact

Vragen over de Shaping Feminist Foreign Policy Conference 2023? Neem contact op met de organisatie: fbb-conferentie@minbuza.nl.