Het verhaal van BZ

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) maakt ons Koninkrijk veiliger en welvarender en zet zich in voor een eerlijke en duurzame wereld. BZ steunt ook 24/7 Nederlanders in het buitenland. Dat alles doen we samen met onze Nederlandse en buitenlandse partners. Voor Nederland, wereldwijd.

Over Buitenlandse Zaken

Voice-over:

De wereld lijkt tegenwoordig een klik groot.

Een klik die de grenzen wegneemt en ons allemaal verbindt.

Dat maakt de wereld zelf kleiner en onze wereld juist groter.

Die groter wordende wereld gaat soms ten koste van ons gevoel van veiligheid, omdat het onbekende op ons afkomt.

En dat wat er zich veraf afspeelt, ons dichtbij raakt.

Jan-Kees Goet (Ministerie van Veiligheid en Justitie – directeur-generaal Vreemdelingenzaken)

Bij (im)migratie is het op dit moment zo dat als ik ’s avonds tijd heb om naar het achtuurjournaal te kijken, meestal wel zeker weet dat het journaal daarmee opent.

Dat doet wel een beroep op medewerkers, want het gaat echt wel ergens over. In die gezamenlijkheid tussen Buitenlandse Zaken en VenJ maken wij denk ik ons succes op dit moment.

Voice-over:

We weten dat wat we thuis geleerd hebben, elders van grote waarde kan zijn.

Felix Hoogveld (Ambassade Zuid-Soedan):

Op een gegeven moment in een kamp, waar veel ontheemden wonen, is er een overstroming ontstaan.

Nederland zou daar met name iets aan kunnen doen, omdat wij ook de kennis in huis hebben om zo’n gebied eigenlijk te ontwikkelen.

Voice-over:

Dat er plekken zijn waar mensenrechten op het spel staan.

Sebastiaan van der Zwaan (Directeur Justice and Peace):

Als het over Shelter City gaat dan werken we eraan om mensenrechtenverdedigers de mogelijkheid te geven om, als de druk te hoog wordt in hun eigen land, we ze dan tijdelijk opvangen in Nederland.

Een mensenrechtenorganisatie als Justice and Peace in combinatie met het grote netwerk van het ministerie maakt dat we makkelijker kunnen checken; wie heeft nou het meeste ondersteuning nodig?

Voice-over:

We weten dat er gestreden wordt voor vrijheid en dat we de mensen die strijden, moeten beschermen.

We willen de grenzen over om te delen met de wereld waar we goed in zijn.

Paul Polman (CEO Unilever):

Nederland loopt voorop om de wereld naar een duurzame toekomst te brengen.

Een voorbeeld hiervan is het samenvoegen van de ministeries van hulp en handel.

Ik denk dat dit een goede beslissing is…aangezien allebei nodig zijn om de 2,5 miljard armste mensen te bereiken.

Voice-over:

En we ervaren dat wanneer we samen optrekken, we meer kunnen bereiken.

Zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van anderen.

Henk-Jan Beltman (Chief Chocolate Officer Tony Chocolonely):

Wij zijn een bedrijf dat wil groeien en impact wil gaan maken.

Met het Oranje Handelsmissiefonds waar wij momenteel deel van uit maken, zetten we al heel veel stappen met Buitenlandse Zaken, om uiteindelijk commercieel in de VS voet aan de grond te krijgen.

Die partnership geeft mij ontzettend veel energie.

Voice-over:

Als we ergens naar toe gaan, dan willen we weten waar het veilig is en waar niet.

Frank Oostdam (Directeur ANVR):

We hebben heel veel contact met Buitenlandse Zaken als het gaat om reisadviezen.

Dat helpt ons als het gaat om het informeren van onze klanten.

Pepijn Trapman (Regiomanager ICCO in Nepal):

De dag begon zo leuk.

Het was 25 april, op een zaterdag.

Hier met de Nederlandse gemeenschap waren we eigenlijk Koningsdag aan het vieren.

Alles trilde, gegil, paniek, het zwembad klotste nog steeds over ons heen.

Ik kon nog net zeg maar mijn zoontje Daniël meepakken en echt op de grond sleuren.

Voice-over:

En mocht je dan toch in de problemen komen moet je erop kunnen vertrouwen dat er iemand is die je brengt waar je veilig bent.

Pepijn Trapman (Regiomanager ICCO in Nepal):

Dat je dan het privilege hebt, dat je door Buitenlandse Zaken het land wordt uitgehaald en in veiligheid wordt gebracht, dat is pure klasse.

Voice-over:

Juist nu de wereld steeds iets kleiner en groter tegelijk wordt, is het belangrijk dat we er zijn voor Nederland, wereldwijd.

Waar we voor staan

Geen land is zo verbonden met de rest van de wereld als Nederland. Wat ver weg gebeurt, raakt ons in Nederland. BZ zet zich wereldwijd in voor Nederland en Nederlanders en werkt daarom in het buitenland aan uitdagingen zoals veiligheid, ongelijkheid, klimaat en duurzaamheid. We zetten ons in om migratie aan te pakken en het in goede banen te leiden. Het ministerie is met een wereldwijd netwerk van 140 ambassades ieder uur van de dag wel ergens in de wereld actief.

Waar we voor gaan

Veiligheid

Veiligheid in Nederland hangt direct samen met veiligheid om ons heen, in Europa en verder weg. Instabiliteit is een voedingsbodem voor bijvoorbeeld terrorisme, mensensmokkel en criminaliteit. Samen met partners bestrijden we dit en pakken we de oorzaken ervan aan.
Diplomatie draagt bij aan een veilige wereld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bemiddelt in conflicten, blokkeert geldbronnen van terroristen en onderhandelt verdragen om de verspreiding van wapens tegen te gaan. Ook geven we hulp in gebieden waar oorlog is en waar mensen vluchten voor geweld. Ook dragen we bij aan vredesmissies. We helpen zo om de levensomstandigheden in kwetsbare landen te verbeteren.

Welvaart

Nederland is een handelsland. Door export en investeringen komen onze inkomsten grotendeels uit het buitenland. BZ ondersteunt het Nederlands bedrijfsleven financieel, met ons netwerk in binnen- en buitenland en met onze kennis. We bevorderen eerlijke en duurzame handel en investeringen.

We creëren kansen om te ondernemen in het buitenland. Met de contacten die we wereldwijd hebben, openen we deuren voor bedrijven die normaal gesproken gesloten blijven. Ook openen we nieuwe markten, stimuleren we export en investeringen en zorgen we voor toegang tot kennis en grondstoffen.

En we helpen om Nederlandse expertise en innovaties in te zetten voor internationale vraagstukken zoals watermanagement en voedselzekerheid. Hierdoor kunnen kleine en grote Nederlandse bedrijven hun producten, diensten en innovaties wereldwijd verkopen. Zo verdienen we geld in het buitenland, creëren we er werkgelegenheid en ontstaat er werk in Nederland.

Eerlijke en duurzame wereld

We werken aan een eerlijke en duurzame wereld met kansen, vrijheid en een menswaardig bestaan voor iedereen. Voor de toekomst van ons allemaal. Ontwikkelingssamenwerking, de internationale rechtsorde en mensenrechten staan daarin centraal. BZ maakt internationale afspraken over wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering en ongelijkheid.

Wereldwijde uitdagingen vragen om wereldwijde samenwerking en preventie. Armoede en ongelijkheid zijn vaak een oorzaak van instabiliteit. We investeren in toekomstperspectief en stimuleren duurzame economische groei. We dragen bij aan gendergelijkheid, betere gezondheidszorg en voedselzekerheid.

Juist in conflictsituaties zijn interventies daarop gericht. Voor de mensen zelf, toekomstige stabiliteit en om verergering te voorkomen. We maken afspraken over handelspolitiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zodat handel en investeringen kunnen bijdragen aan het halen van de wereldwijde gestelde doelen. Goed voor de wereld, goed voor Nederland.

Nederlanders in het buitenland

Nederlanders reizen graag en wonen en werken overal ter wereld. Ze willen weten waar het veilig is, wat ze moeten doen bij problemen en bij wie ze terecht kunnen in geval van nood. BZ is er voor Nederlanders in het buitenland.

Onze ambassades, consulaten en het 24/7 BZ contactcenter staan dag en nacht klaar voor Nederlanders in het buitenland met de modernste dienstverlening. Voor een nieuw paspoort of een goed reisadvies voor vertrek en voor hulp na een grote natuurramp of bij politieke onrust.

Ons netwerk, onze mensen

Voor het behartigen van onze belangen heeft het Koninkrijk wereldwijd zo'n 140 vertegenwoordigingen. We zijn ieder uur van de dag ergens in de wereld actief en 24/7 bereikbaar. Overal dichtbij.

Diplomatie is ons vak. We onderhandelen en werken samen met andere landen, in de Europese Unie en in organisaties als de NAVO en de Verenigde Naties. Onze mensen in het buitenland én in Den Haag zijn de antenne en spreekbuis van Nederland, wereldwijd.

BZ werkt!

We willen het beste uit ons werk en uit onszelf halen. Onze kernwaarden zijn: samenwerken, resultaten behalen en verantwoordelijkheid nemen.

We werken met elkaar samen in een veilige werkomgeving, waarin iedereen zichzelf kan zijn, zich gehoord voelt, gewaardeerd wordt. Waar grensoverschrijdend gedrag onaanvaardbaar is. We verwachten van onze partners hetzelfde. De wereld staat niet stil, verandering is de constante. Onze organisatie en medewerkers passen zich daar voortdurend op aan. Zo leveren we tastbaar resultaten voor Nederland, wereldwijd.