Europa moet een grotere rol spelen in veiligheid en defensie

Een groter Europees handelingsvermogen is noodzakelijk om ook in de toekomst de veiligheid van Europa te verzekeren. De verslechterde veiligheidssituatie en de geopolitieke context vragen daarom, zeker ook tijdens Covid-19. De bouwstenen voor een meer ambitieuze defensiesamenwerking binnen de Europese Unie liggen klaar.

Dat zegt het kabinet vandaag in reactie op de onlangs verschenen evaluatie van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie door de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken: “We moeten het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie de komende jaren meer handen en voeten gaan geven. De veiligheid van Europa staat immers onder druk. Door meer in te zetten op defensiesamenwerking binnen de EU versterken we juist ook de NAVO, het is niet of-of maar en-en”.

Het veiligheids- en defensiebeleid van de EU is de laatste jaren in een stroomversnelling terecht gekomen. Het krijgt ook een prominente plaats in de Defensievisie 2035 die op 15 oktober jl. werd gepresenteerd. Maar de kloof tussen ambitie en realiteit blijft te groot. Door nog meer in te zetten op samenwerking met onze Europese partners, kunnen we de vruchten van schaalvoordelen en verdere taakspecialisatie plukken.

Minister Bijleveld van Defensie: “We moeten onze defensieplannen beter gaan coördineren. We moeten gebruik maken van het Europees Defensiefonds (EDF) en de Permanente Gestructureerde Samenwerking (PESCO) om de belangrijkste militaire capaciteitstekorten weg te werken. De EU heeft ook de commandostructuren nodig om ambitieuzere missies te plannen en aan te sturen. Uiteindelijk gaat het om een fair share bijdrage aan zowel de EU als de NAVO. Daar wil het kabinet stap voor stap aan bijdragen.”

De evaluatie van de IOB bevat een aantal waardevolle aanbevelingen voor de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie, om er voor te zorgen dat Nederland ook in de toekomst een constructieve en invloedrijke rol blijft spelen in de vormgeving van het GVDB. Zo zullen de ministeries meer tijd en middelen gaan investeren in strategische reflectie en overleg, in communicatie en outreach.

Minister Blok: “Om de veiligheid van Europa ook in de toekomst te garanderen, zijn grote investeringen nodig. Dat vraagt een langdurig politiek en budgettair commitment. Daar wil ik mij samen met de Minister van Defensie voor blijven inspannen.”