‘Call to action’ verantwoord gebruik AI in het militaire domein

Regeringsvertegenwoordigers hebben tijdens de REAIM-summit ingestemd met een gezamenlijke ‘call to action over de verantwoorde ontwikkeling, toepassing en het gebruik van kunstmatige intelligentie in het militaire domein. De tweedaagse bijeenkomst werd georganiseerd in het World Forum in Den Haag door het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie. Zuid-Korea was mede-gastland.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministry of Foreign Affairs / Phil Nijhuis

Vanuit de hele wereld kwamen hier zo’n tweeduizend deelnemers, afkomstig vanuit overheden, bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld, academische wereld en denktanks bij elkaar. Met de gezamenlijke ‘call to action (zie bijlage CtA en landenlijst) onderstrepen landen en stakeholders de noodzaak om het verantwoorde gebruik van artificial intelligence (AI) hoger op de politieke agenda te zetten en initiatieven die hieraan bijdragen verder te stimuleren.

Oprichting ‘global commission AI’

Er komt een ‘global commission AI’ om wereldwijd het wederzijds bewustzijn te bevorderen, te verduidelijken wat te verstaan onder AI in het militaire domein en te bepalen hoe te komen tot de verantwoorde ontwikkeling, productie en toepassing hiervan. De commissie gaat bovendien de voorwaarden beschrijven waaronder het beheer van AI het beste kan worden geregeld.

Gastheer minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken): “We hebben met deze REAIM-summit de urgentie van dit onderwerp duidelijk op de kaart gezet. Het is nu zaak om verdere stappen te nemen. Ik ben verheugd dat we daarover overeenstemming hebben bereikt. Nederland zal een drijvende factor blijven, om over dit onderwerp tot internationale afspraken te komen.”

Gastvrouw minister Kajsa Ollongren (Defensie): “AI is van groot belang voor de Krijgsmacht van de toekomst. Door AI binnen de juiste kaders en regelgeving in te zetten maken we onze operationele en logistieke processen makkelijker en efficiënter. Daarnaast stelt AI ons in staat snellere en beter geïnformeerde beslissingen maken. Zo beschermen we niet alleen onze eigen militairen, maar kunnen we ook schade en slachtoffers zoveel mogelijk beperken. Om ervoor te zorgen dat we AI op een verantwoorde manier inzetten blijven we nauw samenwerken met partners binnen bestaande bondgenootschappen zoals de EU en de NAVO, maar ook met  ngo’s, denktanks, onderwijs- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Daarmee investeren we in onze vrijheid.”

Zuid-Korea was de co-host van de REAIM-summit. Net als Nederland moedigt Zuid-Korea landen actief aan om de discussie over verantwoord gebruik van AI in het militaire domein te voeren. Dit leidde mede tot de wereldwijde inbreng van deelnemers en regeringsvertegenwoordigers aan deze REAIM-summit.

Divers programma tijdens REAIM-summit

Tijdens de REAIM-summit spraken vooraanstaande experts op het gebied van AI in het militaire domein. Het programma was rijk gevuld met break-out sessies, workshops, interviews, talkshows, een academisch forum en een studenten hub. In de ‘Responsible Innovation Hub’ vertoonden bedrijven hun producten en verantwoorde innovatie.