Minister en voorzitter VNO-NCW met handelsmissie naar Zuid-Korea en Japan

Minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaat volgende week samen met VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen en een groep Nederlandse ondernemers op handelsmissie naar Zuid-Korea en Japan.

De reis van 13 tot en met 17 maart staat in het teken van het versnellen van de energietransitie, waarbij de Nederlandse ondernemers - met hun wereldwijd bekende duurzame innovaties en technologieën - een belangrijke rol kunnen spelen. Aan de handelsmissie nemen 72 vertegenwoordigers namens 47 bedrijven deel – van start-ups tot grotere ondernemingen – die actief zijn op het gebied van waterstof, batterijtechnologie, wind op zee en glastuinbouw.

Minister Schreinemacher: “Nederland heeft goede economische relaties met Zuid-Korea en Japan. Ik vind het belangrijk om de banden met deze gelijkgezinde partners verder aan te halen. De twee landen zijn technologisch geavanceerde economieën met veel mogelijkheden voor verdere samenwerking op het gebied van handel en innovatie. Met de handelsmissie helpen we Nederlandse bedrijven om contacten te leggen en kansen te verzilveren.”

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: “Van de aanleg van elektrische laadpalen en de bouw van windmolens op zee. Tot duurzame glastuinbouw en de inzet van groene waterstof. De transitie naar een duurzame economie in zowel Japan als Zuid-Korea biedt enorme kansen voor Nederlandse ondernemers. Want juist Nederlandse bedrijven worden wereldwijd geroemd om hun duurzame expertise. Ik vind het dan ook fantastisch om te zien dat we met zo’n mooie mix van innovatieve bedrijven naar Japen en Zuid-Korea gaan.”

Groene ambities Zuid-Korea

Zuid-Korea is een van de belangrijkste handelspartners voor Nederland in Azië. Het zuidelijk deel van het Koreaans schiereiland is de tiende economie ter wereld en de derde Nederlandse exportmarkt in de regio. De Koreaanse economie is momenteel nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen, maar het land heeft grote ambities om zijn economie versneld te verduurzamen. Dit biedt kansen voor Nederlandse ondernemers, bijvoorbeeld met de aanleg van nieuwe waterstofinfrastructuur. Of bij de ontwikkeling van de nieuwe generatie batterijen, essentieel voor het bouwen van elektrische auto’s. Nederland loopt wereldwijd voorop in de ontwikkeling van nieuwe batterijtechnologieën.

Verder zijn Nederland en Zuid-Korea vorig jaar een Strategic Partnership aangegaan om samenwerking op onder meer het gebied van semiconductors verder te intensiveren.

In Zuid-Korea zijn ongeveer 70 Nederlandse bedrijven gevestigd. Er zijn circa 125 Koreaanse bedrijven actief in Nederland.

Historisch fundament onder duurzame samenwerking

Nederland en Japan kennen een sterke en historische handelsrelatie die meer dan vier eeuwen oud is. Japan is de derde economie ter wereld en is onze vierde handelspartner in Azië. Andersom hebben meer dan 700 Japanse bedrijven samen ruim 800 vestigingen in Nederland. Ruim 150 Nederlandse bedrijven zijn actief in Japan.

De historie tussen beide landen vormt een stevig fundament onder nieuwe vormen van samenwerking. Net als Zuid-Korea zit Japan midden in de transitie naar een volledig duurzame economie. Zo investeert het land flink in wind op zee projecten, waaraan Nederlandse expertise een belangrijke bijdrage kan leveren. Ons land is na Duitsland de grootste producent van wind op zee in Europa. 

Expo 2025 Osaka

De Japanse stad Osaka is in 2025 gastheer van de World Expo. Deze 36e wereldtentoonstelling heeft als overkoepeld thema Designing Future Society for Our livesen zal gaan over het vormgeven van een wereld waar grote crises rond bijvoorbeeld klimaat en gezondheid de leefbaarheid zullen bepalen. Nederland zal hier met een eigen paviljoen aanwezig zijn. Voor Nederlandse ondernemers, kennisinstellingen en culturele organisaties biedt de Expo het podium om over de hele wereld nieuwe zakelijke contacten op te doen.