Speciaal gezant bedrijfsleven en wederopbouw Oekraïne legt functie per direct neer

Speciaal gezant Ron van Dartel voor het bedrijfsleven en de wederopbouw van Oekraïne legt zijn functie per direct neer. Van Dartel legt zijn taken neer naar aanleiding van zijn uitspraken in het boek 'Als je de lat lager legt ga je niet hoger springen' van Gerard Dielessen. Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) respecteert het besluit en heeft zijn terugtreden aanvaard.

Er zal zo spoedig mogelijk een opvolger worden gezocht. Ondertussen gaat de Nederlandse inzet voor wederopbouw onverminderd door.

De uitspraken zijn gedaan na de pensionering van Van Dartel en voor zijn aanstelling als speciaal gezant, maar zijn nu pas gepubliceerd. De minister en het ministerie waren niet op de hoogte van het gesprek met de auteur van het boek. Van Dartel werd begin april aangesteld als speciaal gezant. Hij heeft zich gerealiseerd dat hij met de gedane uitspraken niet meer geloofwaardig kan functioneren en daarom besloten zijn functie per direct neer te leggen.