Eerherstel Anton de Kom en speciale leerstoel bij de VU

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft vandaag namens de regering excuses aangeboden aan de kinderen en andere familieleden van Anton de Kom voor het leed dat hij en zijn gezin hebben ondervonden door toedoen van de toenmalige Nederlandse autoriteiten. Om invulling te geven aan het eerherstel van Anton de Kom, heeft het kabinet in samenspraak met zijn familie en de Anton de Kom Stichting besloten een leerstoel in te stellen bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Vergroot afbeelding Minister Hoekstra met de kinderen van Anton de Kom
Beeld: ©ANP / Robin van Lonkhuijsen

Minister Hoekstra: ‘Anton de Kom was een dapper man die streed voor rechtvaardigheid, gelijkheid en menswaardigheid. Hij deed dat als antikoloniaal denker en schrijver, als activist, en als verzetsheld. Helaas waren dit niet de woorden waarmee de toenmalige autoriteiten hem omschreven. Hij werd belemmerd in zijn activiteiten, gevangengenomen in Suriname en vervolgens op een schip naar Nederland gezet. En ondanks dat alles, heeft hij zijn leven gegeven voor Nederland door tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet te gaan.

De daden van Anton de Kom en zijn belangrijke bijdrage aan de Nederlandse en Surinaamse geschiedenis, onder meer door zijn indrukwekkende boek ‘Wij slaven van Suriname’, verdienen eer en erkenning. Deze leerstoel draagt eraan bij dat Anton de Kom en zijn gedachtegoed een rechtmatige plaats krijgen in het geschiedenisonderwijs en de academische wereld.’

De leerstoel is gericht op de historische verwerking van het Nederlandse slavernijverleden, en hoe dit doorwerkt in het heden. Het gedachtegoed van Anton de Kom zal hierbinnen centraal staan. Met dit gebaar wil de regering het eerherstel van Anton de Kom concreet en zichtbaar maken voor een breder publiek. De leerstoel, gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, zal in het academisch jaar 2023-2024 aanvangen.

Met het instellen van een Anton de Kom-leerstoel geeft het kabinet uitvoering aan de motie van het lid van Ojik (28 januari 2021).