Nieuw steunpakket Oekraïne: ruim 100 miljoen euro voor investeringen, herstel en hervormingen

Nederland trekt 102 miljoen euro uit voor het derde steunpakket in 2023 aan Oekraïne. Dat meldt minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking namens het kabinet aan de Tweede Kamer. Van deze extra bijdrage gaat 60 miljoen euro naar de ondersteuning van Nederlandse bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de wederopbouw van het land. Dit geld is bedoeld voor exportkredietverzekeringen waarmee betalingsrisico’s worden afgedekt van investeringen en transacties in het land. Om Oekraïne te helpen voorbereiden op de winter gaat daarnaast 30 miljoen euro naar aankoop van gas en de levering van onderdelen voor het elektriciteitsnetwerk. De overige 12 miljoen euro gaat naar steun aan gebieden die recent bevrijd zijn en naar het IMF dat met technische assistentie Oekraïne helpt hervormingen door te voeren.

Om Oekraïne te helpen zich staande te houden in de Russische oorlog blijft de Nederlandse bijdrage aan herstel en wederopbouw cruciaal. Het nieuwe steunpakket is gebaseerd op de needs assessment van de Oekraïense autoriteiten, de Wereldbank en de Europese Commissie. Daarmee draagt Nederland bij aan de meest urgente hulpbehoefte van Oekraïne.

Voorbereidingen winter

De verwachting is dat Rusland ook deze winter de energie-infrastructuur zal aanvallen. Oekraïne heeft veel hulp nodig bij het herstel van de energie-infrastructuur: het Oekraïense ministerie van Energie schat dat hier momenteel tussen 3,7 en 4,0 miljard dollar nodig is. Om het land te helpen voorbereiden op de komende maanden trekt Nederland 20 miljoen euro uit voor de aankoop van gas en het aanleggen van strategische gasreserves via de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Daarnaast gaat 10 miljoen euro naar leveringen van onder meer transformatoren, schakelcomponenten en kabels die nodig zijn om het elektriciteitsnet te herstellen.

Exportkredietverzekering

Gezien de enorme noden in Oekraïne, zal naast de publieke sector ook een bijdrage van de private sector nodig zijn om het land te herstellen en weer op te bouwen. Het kabinet stimuleert daarom Nederlandse bedrijven om bij te dragen aan de wederopbouw van Oekraïne. Nederlandse ondernemers hebben daar veel belangstelling voor en hebben bovendien unieke kennis en expertise in huis. Tegelijk brengt zakendoen in een land in oorlog grote risico’s met zich mee, die zich kunnen vertalen in mogelijke betalingsproblemen. De exportkredietverzekeringen voor Oekraïne bieden daarom dekking op investeringen en transacties van Nederlandse bedrijven met risico’s die niet opgevangen worden door commerciële verzekeraars. Hierdoor wordt het voor ondernemers toegankelijker te exporteren naar en investeren in Oekraïne en zo bij te dragen aan de wederopbouw. Met de extra bijdrage van 60 miljoen euro is het mogelijk om in totaal voor 120 miljoen euro in Oekraïne te verzekeren. 

Financiële stabilisatie en hervormingen

Oekraïne heeft belang bij financieel-economische stabiliteit en sterke instituties om de economie draaiende te houden en zich staande te houden in de oorlog. Daarom heeft Oekraïne sinds het voorjaar een programma van het IMF met een uitgebreide hervormingsagenda. Nederland draagt 7 miljoen euro bij aan het fonds van het IMF, dat met technische assistentie het land helpt bij de hervormingen Oekraïne te ondersteunen bij het uitvoeren van de hervormingsagenda. Deze agenda is gericht op het verbeteren van de financiële stabiliteit en economisch herstel en te zorgen voor sterkere instituties.

Verder draagt Nederland 5 miljoen euro bij aan het ‘Partnership Fund for a Resilient Ukraine’. Het fonds zet in op het versterken van de decentrale overheden en op snel herstel na bevrijding van Russische bezetting. Dat gaat onder andere om reparatie van voorzieningen voor drinkwater, elektriciteit, primaire gezondheidsdiensten en onderwijs.