Nederland in VN Mensenrechtenraad

Nederland is met een zeer ruime meerderheid in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York verkozen tot lid van de VN Mensenrechtenraad voor de periode 2024-2026.

Nederland beschouwt de Mensenrechtenraad als het belangrijkste VN-forum voor de bescherming en bevordering van mensenrechten. Mensenrechten staan wereldwijd onder druk. Daarom gaat Nederland ook de komende jaren door met het wereldwijd bevorderen van vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie en levensovertuiging, net als gelijke rechten voor vrouwen, meisjes en LHBTIQ+ personen. Ook gaat Nederland speciale aandacht geven aan het betrekken van mensenrechtenverdedigers en het maatschappelijk middenveld, om de Mensenrechtenraad inclusief en relevant te houden.

De VN Mensenrechtenraad

De Mensenrechtenraad bestaat sinds 2006 en is het orgaan van de Verenigde Naties (VN) dat zich richt op de naleving van de mensenrechten in alle lidstaten van de VN. De Raad bestaat uit vertegenwoordigers van 47 lidstaten. Deze lidstaten worden gekozen door de Algemene Vergadering van de VN. Elke regio in de wereld heeft een aantal vaste plaatsen in de raad voor staten uit die regio.

De lidstaten worden in een geheime stemming voor 3 jaar gekozen en zijn herkiesbaar voor één extra termijn, waarna ze hun zetel moeten opgeven voor een termijn. Nederland is meerdere keren lid geweest. De laatste keer was van 2020 tot en met 2022. De leden van de Mensenrechtenraad komen meerdere keren per jaar samen.

Elke lidstaat van de VN kan zich kandideren voor de Mensenrechtenraad. Nederland vindt het belangrijk dat deze Raad een afspiegeling is van de wereld. Dat betekent ook dat landen verkozen kunnen worden die volgens Nederland beter moeten scoren op het gebied van mensenrechten.

Nederland zal het komende lidmaatschap gebruiken om publiekelijk en achter de schermen de leden van de Raad aan te spreken op ook hun eigen verantwoordelijkheid op de naleving en bescherming van mensenrechten. Nationaal en internationaal. Net zoals andere landen Nederland ter verantwoording kunnen roepen.