Geoffrey van Leeuwen minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Geoffrey van Leeuwen (VVD) wordt met ingang van maandag 4 december 2023 de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Van Leeuwen zorgt voor de tijdelijke invulling van de functie in verband met het zwangerschapsverlof van Liesje Schreinemacher. 

Van Leeuwen was al eerder werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij werkte onder andere als Nederlands ambassadeur in Afghanistan, consul-generaal in Mumbai en directeur Midden Oosten en Noord-Afrika bij het ministerie. Van Leeuwen is op dit moment raadadviseur Buitenlandse Zaken en Defensie bij het Kabinet Minister-President bij het ministerie van Algemene Zaken.

Van Leeuwen wordt op maandag 4 december 2023 ten overstaan van de Koning op Paleis Noordeinde beëdigd.