Mensenrechtentulp 2023: top 3 genomineerden

Er zijn 10 kandidaten genomineerd voor de Mensenrechtentulp 2023: de prijs die het ministerie van Buitenlandse Zaken jaarlijks uitreikt aan internationale verdedigers van mensenrechten. Een onafhankelijke jury heeft uit de 10 genomineerden een top 3 samengesteld. Minister Bruins Slot maakt dit jaar de winnaar bekend op 14 december.

Het belang van mensenrechten

Mensenrechten zijn er voor iedereen. Tenminste, zo zou het moeten zijn. Ieder mens wil worden geaccepteerd. Veilig over straat lopen. Naar werk kunnen of naar school mogen. Maar dat is niet overal vanzelfsprekend. Daarom zet het ministerie van Buitenlandse Zaken zich wereldwijd in voor mensenrechten. En het werk van mensenrechtenverdedigers speelt daarbij een belangrijke rol.

Wat is de Mensenrechtentulp?

De Mensenrechtentulp is een prijs van de Nederlandse overheid om mensenrechtenverdedigers te steunen in het werk dat ze doen: het belichten, beschermen en verbeteren van mensenrechten in de wereld. Buitenlandse Zaken reikt de prijs sinds 2008 jaarlijks uit rondom Internationale Mensenrechtendag in december.

De winnaar van de Mensenrechtentulp ontvangt een tulpvormig bronzen beeld – en een bedrag van € 100.000, waarmee de winnaar het mensenrechtenwerk verder kan uitbreiden. Om nog meer mensen, op meer plekken te bereiken.

Genomineerden Mensenrechtentulp 2023

Op basis van een eerdere shortlist van 10 kandidaten, heeft de onafhankelijke jury een top 3 gekozen. De overgebleven kandidaten zijn onder andere geselecteerd op basis van de maatschappelijke impact van hun werk en hun moed om zich, ondanks bedreigingen en tegenslagen, in te zetten voor de bevordering van mensenrechten. Dit is de top 3 genomineerden voor de Mensenrechtentulp 2023:

Claudelice dos Santos

Claudelice dos Santos is een mensenrechten- en milieuactiviste uit een traditionele gemeenschap in het Amazonegebied. Ze is de oprichter van het Ze Claudio e Maria Institute dat zich richt op de bescherming van inheemse land-, milieu- en mensenrechtenverdedigers door het bieden van een veilige opvangplek (shelter and protection house). Daarnaast richt het Ze Claudio e Maria Institute zich op het versterken van inheemse netwerken, onderwijs over milieurechten en bewustwording over het behoud van natuurlijke ecosystemen in Brazilië.

Hülya Gülbahar

Hülya Gülbahar is een feministische advocate die al meer dan 40 jaar bijdraagt aan de vrouwenrechtenbeweging en de verdediging van mensenrechten in Turkije. Gülbahar richtte Equality Watch Women's Group (EŞİTİZ) en het Women's Platform for Equality Türkiye (EŞİK) op. EŞİTİZ en EŞİK richten zich op het uitbrengen van juridische analyses van wetsvoorstellen- of wijzigingen rondom vrouwen en LHBTIQ+ thema’s, bewustwordingscampagnes (onder andere over de Conventie van Istanbul voor voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld) en sociale mobilisatie van de Turkse feministische beweging.

Julienne Baseke

Julienne Baseke is een journalist en mensenrechtenverdediger die zich inzet voor vrouwenrechten in de Democratische Republiek Congo (DRC). Als journalist richtte ze de organisatie South Kivu Association of Women in the Media op met als doel het vergroten van zichtbaarheid en participatie van vrouwen binnen de mediasector van de DRC. Vanuit dit initiatief zijn meerdere lokale media-omroepen ontstaan, zoals ‘Mama Radio’. Deze omroepen zorgen voor meer media-aandacht voor vrouwenrechtenthema’s, en zijn tegelijkertijd een beschermingsmechanisme door vrouwen te waarschuwen voor genderspecifieke risico’s in bepaalde regio’s van de DRC.

De jury

Dit jaar zitten in de jury: Marie Ricardo (directeur COC Nederland), Wilco de Jonge (directeur College voor de Rechten van de Mens) Maral Khajeh (programma coördinator Justice & Peace), Fenna Timsi (VN jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten & Veiligheid) en Rick Lawson (hoogleraar Europese bescherming van mensenrechten, Leiden Universiteit).