Bruins Slot zegt in Oekraïne € 17 miljoen toe voor gerechtigheid: ‘oorlogsmisdaden tegen Oekraïense bevolking mogen niet onbestraft blijven’

Minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken heeft in Kyiv namens Nederland € 17 miljoen beschikbaar gesteld om Oekraïne te steunen bij het tegengaan van straffeloosheid en om gerechtigheid te bereiken voor Oekraïense burgers die slachtoffer zijn van oorlogsmisdaden. Het geld is onder meer bedoeld voor het versterken van de justitiële sector in Oekraïne. Het tienpuntenplan voor Vrede dat de Oekraïense president Zelensky op 11 oktober 2022 heeft gepresenteerd bevat als zevende punt: Restoring Justice. Nederland heeft zich binnen de internationale gemeenschap opgeworpen om op dit punt een voortrekkersrol te spelen. 

Minister Bruins Slot bezocht Oekraïne op maandag en dinsdag. Op dinsdag had zij in Kyiv ontmoetingen met minister Kuleba en president Zelensky. Bruins Slot sprak met hen over het belang van voortdurende steun aan Oekraïne in de strijd tegen de Russische agressor. “De oorlog is een zaak van lange adem, dus we moeten ons samen met de EU en de NAVO op volle kracht blijven inzetten om Oekraïne te ondersteunen bij het verdedigen tegen Rusland. Als we hierin verslappen geven we Poetin precies waar hij op hoopt”, aldus de minister. 

Ook heeft de minister in de gesprekken benadrukt dat de oorlogsmisdaden die gepleegd zijn tegen de Oekraïense bevolking niet onbestraft mogen blijven.   

Minister Bruins Slot: “Bewijs van de gruwelen van deze oorlog is op veel plekken in Oekraïne zichtbaar. Zo ook in Bucha, waar het massagraf bij St Andrews Church pijnlijk doet herinneren aan de afschuwelijke misdaden die daar zijn gepleegd tegen onschuldige burgers. De Oekraïense bevolking verdient onze steun en hulp om de verantwoordelijken voor deze oorlog voor de rechter te krijgen. Nederland zal zich hiervoor blijven inzetten.”  

Toelichting Nederlandse financiële steun voor gerechtigheid

De € 17 miljoen bestaat uit 2 delen. Nederland stelt ten eerste € 9 miljoen beschikbaar voor het project ‘Restoring Dignity and Justice in Ukraine’ om de Oekraïense justitiële sector te ondersteunen met kennis, kunde en capaciteit, specifiek op het gebied van internationaal strafrecht. Dit project draagt onder meer bij aan de strijd tegen straffeloosheid van seksueel en gender-gerelateerd geweld, het versterken van de Oekraïense capaciteit om dit soort misdrijven te vervolgen en het verbeteren van de Oekraïense capaciteit om internationale misdrijven tegen kinderen te onderzoeken en tot vervolging over te gaan. Bruins Slot zegde het bedrag toe tijdens een ontmoeting met de Oekraïense procureur-generaal Andriy Kostin. 

Nederland steunt daarnaast de civiele EU-missie European Union Advisory Mission (EUAM) met een substantiële extra bijdrage van € 8 miljoen. Bruins Slot kondigde het bedrag aan tijdens een bezoek aan de missie in Kyiv. Dit geld is onder meer bestemd voor het versterken van het OM en de politie in de bevrijde gebieden. Ook zal de missie het geld gebruiken voor advisering op het gebied van onderzoek en vervolging. 

Bezoek Bucha, Myrotske

Minister Bruins Slot bezocht op maandag de Oekraïense plaatsen Bucha en Myrotske. Bucha werd bekend na de wekenlange bezetting door het Russische leger. Na het vertrek van de militairen kwamen de gruweldaden tegen de bevolking aan het licht. Beelden hiervan gingen de wereld over. Minister Bruins Slot bezocht in Bucha het massagraf bij St Andrews Church. In Myrotske bezocht de minister een ontmijningsproject. Daarnaast bezocht de minister een artillerietrainingscentrum.

Dialogue Group on Accountability for Ukraine

Op dinsdag sprak minister Bruins Slot met de Oekraïense ombudsman Lubinets over de grootschalige en systematische ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Volgens Oekraïense cijfers zijn meer dan 20.000 kinderen losgerukt van hun families en gedeporteerd naar Rusland. Lubinets en de minister bespraken hoe Nederland kan bijdragen aan het herenigen van deze kinderen met hun families. Bijvoorbeeld met behulp van DNA-sneltest kits.

Ook is tijdens het bezoek van de minister het officiële secretariaat van de Dialogue Group on Accountability for Ukraine geopend bij het kantoor van de procureur-generaal in Kyiv. In maart dit jaar werd de Dialogue Group op initiatief van Nederland opgericht als platform voor landen, internationale organisaties en betrokken partijen uit het maatschappelijk middenveld om te zorgen dat de vele nationale en internationale initiatieven op het gebied van gerechtigheid op elkaar aansluiten.