Benoeming directeur-generaal Europese samenwerking bij Buitenlandse Zaken

Drs. H.E. (Heleen) Bakker wordt directeur-generaal Europese samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in het najaar van 2024 in.

Heleen Bakker is sinds augustus 2020 directeur Europese en Internationale Zaken bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarvoor was zij plaatsvervangend Chef de Poste en hoofd Politieke Afdeling op de Nederlandse ambassade in Washington. Eerder was zij onder andere (plaatsvervangend) hoofd van de directie Integratie Europa/Extern beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Heleen Bakker studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.