Partner exploitatie Nederlandse paviljoen Expo 2025 Osaka bekend

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben een partner geselecteerd voor de exploitatie van het Nederlandse paviljoen tijdens Expo 2025 Osaka, Japan. Van Der Linde Food, Catering & Events gaat het evenementenmanagement, de beveiliging, de schoonmaak, het afvalmanagement en het onderhoud verzorgen.

Met minder dan een jaar te gaan tot de opening van de wereldtentoonstelling in Osaka, krijgt de Nederlandse deelname steeds meer vorm. Met de ondertekening van het contract met Van Der Linde is een belangrijke operationele partner aangetrokken. Van Der Linde zal het facilitair en hospitality management in het paviljoen verzorgen. Het facilitair management bestaat uit de beveiliging, schoonmaak, afvalmanagement en het onderhoud. Het hospitality management omhelst het beheren van het publieke café gedurende de openingstijden van het paviljoen, het cateren van de evenementen in de business lounge en het uitbaten van de shop. Van Der Linde werkt hierin samen met verschillende Nederlandse en Japanse partners en toeleveranciers. Zo zal bijvoorbeeld Randstad Japan de werving en selectie van het personeel op zich nemen. JEFF co, de Japanse partner, is verantwoordelijk voor het contractmanagement met alle Japanse toeleveranciers.

De Nederlandse deelname in Japan heeft als thema 'Common Ground’ en wil bezoekers Nederlandse innovatieve oplossingen laten zien op het gebied van o.a. de energietransitie. Nederland wil tijdens Expo 2025 bedrijven, kennisinstellingen en (culturele) organisaties een ontmoetingsplek bieden. In het paviljoen worden door verschillende Nederlandse sectoren evenementen georganiseerd met als doel internationale samenwerking te stimuleren en om kennis, expertise en ideeën uit te wisselen. Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke kenmerken in de deelname. Het exploitatieconcept van Van der Linde past hier goed bij. Zo werken zij zoveel mogelijk met 100% biologische, duurzaam geproduceerde en fair trade producten.

Van Der Linde was ook verantwoordelijk voor het verzorgen van de hospitality tijdens de vorige Expo 2020 in Dubai. Robin Van Der Schuyt, Managing Director bij Van Der Linde zegt hierover:

“Wij hebben de bijdrage aan de vorige Expo in Dubai als zeer positief ervaren, waardoor wij Expo 2025 in Osaka als een nieuwe uitdaging zagen. Het thema ‘Common Ground’ spreekt ons aan, aangezien wij vanuit de visie ‘Create together’ werken, waarbij samenwerking leidt tot impact en duurzame oplossingen. Met verschillende lokale partners hebben wij een creatief plan opgesteld. Wij zijn dan ook trots dat deze samenwerkingen hebben geleid tot gunning van de opdracht. Onze jarenlange kennis en ervaring van exploitaties zullen wij inzetten om ook in Japan een succesvolle deelname van Nederland te ondersteunen.”

De selectie is tot stand gekomen via een openbare Europese aanbesteding.