Lopende evaluaties bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Evaluaties van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden uitgevoerd door de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie of door andere directies en posten van het ministerie. Lopende evaluaties van IOB staan vermeld op haar website.